Begin 2013 is het zover: dan verschijnt de ISSO Publicatie BIM. Een publicatie die tot stand is gekomen na intensieve samenwerking met partijen als ISSO, Loodsluis, Wolter en Dros, TNO, Heijmans, Veccins 3D en wijzelf uiteraard. Wil je het hele artikel lezen: ISSO_info_49_pag1213

Discussieer ook mee over BIM als BIM-specialist, BIM-programmeur of anderszins in BIM-geïnteresseerde bouwprofessional op Google+! Op Google+ bestaat sinds deze week de mogelijkheid om communities te starten. Deze communities zijn vergelijkbaar met LinkedIn-groepen, maar nét wat uitgebreider in mogelijkheden. Ontdek het zelf; word lid, start discussies en deel kennis en expertise.

Dit is de link:

https://plus.google.com/communities/110304943561212947033

Achtergrondinformatie:

Dutch BIM Experts is de grootste open BIM-community van Nederland voor professionals in de bouw. Op LinkedIn hebben we meer dan 1750 leden, op Twitter bijna 500 volgers, op Facebook een handvol enthousiastelingen en op Google+ zijn we hier al enige tijd te vinden.

We verwachten dat de nieuwe Dutch BIM Experts community op Google+ minstens zo succesvol wordt als de LinkedIn-groep, omdat de mogelijkheden om informatie te delen en discussies te voeren op Google+ een stuk uitgebreider zijn dan die op LinkedIn. Om één voorbeeld te noemen: videoconferencen met de hele groep tegelijkertijd in een zogeheten Hangout is een optie die voorlopig niet op andere social media te verwachten is.

Wij willen je graag attenderen op deze site. De Bimguide is opgezet vanuit een initiatief (IPC traject voor architecten 32 bureau’s) om een BIM werkmethodiek voor de NL praktijk op te richten. Aandachtspunt =  kennis delen.

Afgelopen vrijdag werd ik gebeld door dhr. Robert Klempau van CADAC AEC. Hij had een bijeenkomst bijgewoond waar BIM-specialisten en Building-smart sprekers waren over IFC en hij stelde de volgende vraag: Wanneer voldoe ik aan Level of Development 300? Uiteindelijk bleek dat niemand hem een duidelijk antwoord kon geven. Ik kijk er zo tegenaan:

Om te beginnen hebben we het LOD gekopieerd van de Amerikanen, die het gebruiken om het opleveringsniveau van het model af te bakenen. De term LOD wordt door velen te pas en te onpas gebruikt om aan te geven hoe ver het model gevorderd is. Maar in de VS wordt dit op een andere wijze toegepast als hier in Nederland. Zij passen een zogenaamde Model Element Table toe. Een tabel waarin je per Continue reading “Wanneer voldoe ik aan Level of Development 300?” »

VIAC zoekt een BIM- tekenaar /modelleur. Denk je bij BIM direct aan het maken van 3D-tekeningen? Is het wijzigen van schetsontwerpen en het maken van standaarddetails in de AutoCAD STABU bibliotheek voor jou gesneden koek? Solliciteer dan als BIM- tekenaar en stuur je reactie naar info@viac.nl.

Naar aanleiding van het onderzoek van ISSO en de brainstorm is er een project opgestart: ‘BIM Proces in de installatiesector’. VIAC is, na een ketensamenwerking (en BIM), met v.d. Sluis Genemuiden, gevraagd om gezamenlijk deel te nemen aan de dit project. Daarbij zullen zij samen met Veccins 3D een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de ‘BIM procesrichtlijn’ voor de installatiebranche. Deze procesrichtlijn geeft partijen een basis hoe zij met BIM aan de slag kunnen gaan. Voor meer info, lees het volledige artikel van ISSO op hun website.

Kennisinstituut ISSO, heeft een uitgebreid rapport gemaakt over de toepassing van BIM, toegespitst op de installatiesector. Het is een goed leesbaar en vooral verduidelijkend rapport geworden. Alles wat u wilt weten leest u hier: BIM !

Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek waarbij BIM centraal staat. Ik ben op zoek naar gebruikers en/of managers die dagelijks in een BIM omgeving werken. In een interview wil ik een aantal vragen stellen over het gebruik en de mogelijkheden van BIM voor de civiele techniek. Wie o wie is er bereid mij te woord te staan? Ik ben te bereiken op roderikjongeling@gmail.com Alvast bedankt!

LOD = Level of Development, een Amerikaanse standaard over het aanleveren van detailinformatie in BIM. VIAC  modelleert standaard LOD 300*. Als er om LOD 400/500 wordt gevraagd is de kostprijs hoger want dan moeten alle onderdelen apart erin gezet worden en kunnen we niet copypasten. Hoe is jullie ervaring hiermee?

*LOD 300 – Model elements are suitable for the generation of traditional construction documents and shop drawings.  As such, analysis and simulation is authorized for detailed elements and systems.

ISSO – het kennisinstituut voor de installatiesector – heeft recent een brainstormsessie belegd om te kijken hoe ver BIM in de installatiebranche is. Waar loopt men in de praktijk tegenaan en wat moet er collectief georganiseerd worden, om BIM voor de gehele branche goed te organiseren.

Op de bijeenkomst waren onder andere UNETO-VNI, OTIB, BIR, ISSO, Stichting Marktwerking Installatietechniek, Veccins 3d, Deerns, Van der Sluis bedrijven, NPQ en VIAC Installatie Adviseurs aanwezig. Onder de genodigden werden discussievragen opgeworpen met als doel te beoordelen hoe we met diverse BIM-kwesties als branche om moesten gaan.

Duidelijk is dat er op dit moment vanuit opdrachtgevers om BIM wordt gevraagd voor beheer- en exploitatiedoeleinden. Ook vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gericht op lagere Total Cost of Ownership, is de roep naar BIM sterk. Met name de RGD (De Rijksgebouwendienst) zet om die reden ook in op BIM. Wil de installatiebranche op haar beurt ook een push geven aan BIM, dan zal zij Continue reading “BIM-storm in de installatiebranche” »